Google

Czym jest kredyt bez biku

BIK – Biuro Informacji Kredytowej to baza informacji6 stworzona przez banki działające w Polsce. Celem BIK jest zapewnienie kompletnej informacji o klientach banków, składających wnioski o kredyty. W celu weryfikacji zdolności kredytowej i oceny ryzyka związanego z przyznaniem kredytu, kredytodawcy mogą skorzystać z bazy BIKu i poszukać w niej informacji o swoim kliencie. Znajdą się tam wszystkie informacje dotyczące jego wcześniejszej historii kredytowej.

Jakie dane znajdują się w BIK?

Odnajdziemy tam między innymi daty udzielenia wszystkich kredytów, ich wysokość, informacje o banku kredytującym, a także kwoty rat, kwoty pozostałe do spłaty, a także to co najważniejsze – informacje czy występowały opóźnienia w spłatach rat, oraz czy wszystkie kredyty zostały w całości uregulowane.

Jakie znaczenie ma BIK dla udzielenia pozytywnej decyzji kredytowej?

BIK sam w sobie nie wydaje decyzji o tym, czy osoba otrzyma kredyt lub nie. To jest zawsze indywidualną decyzją kredytodawcy. BIK dostarcza wyłącznie informacji o historii kredytowej klienta, które mogą by jednym z kilku czynników, decydujących o przyznaniu lub nie kredytu. W zdecydowanej większości przypadków, zła historia kredytowa (objawiającą się mała ilością punktów – bo tak BIK ocenia ryzyko kredytowe) oznacza odmowę udzielenia kredytu. Co w takich przypadkach? Czy jest szansa na pożyczenie pieniędzy gdzieś indziej? Oczywiście że tak.

Kto pożyczy pieniądze bez sprawdzania w BIK?

Do kogo się udać, kiedy chcemy wziąć pożyczkę, a historia w BIK nie jest korzystna? Na rynku działają liczne firmy finansowe, zajmujące się udzielaniem pożyczek i kredytów bez sprawdzania w BIK. Doskonałym tego przykładem są szybkie pożyczki gotówkowe bez BIKu. Umowę na taką pożyczkę można podpisać zarówno w licznych punktach stacjonarnych, jak również przez internet. Warto jednak pamiętać, że samo hasło kredyt bez BIKu nie oznacza, że firma nie sprawdzi naszej historii w Biurze Informacji Kredytowej. Najpewniej będzie zupełnie odwrotnie – klient zostanie prześwietlony tak samo, jak przez bank, z tym że niekorzystny wynik nie będzie problemem do otrzymania pożyczki. W zamian za to, klient być może będzie musiał spełnić inne warunki, na przykład przedstawić zaświadczenie o zarobkach, lub w inny sposób udokumentować swoje dochody – przedstawiają np. odcinek z renty, emerytury lub wyciąg z konta bankowego.