Google

Koszty i opłaty

Opłaty i koszty związane z kredytami to bardzo9 rozległy temat. Każdy, kto decyduje się na zaciągnięciu kredytu powinien zostać o nich dokładnie poinformowany. W społeczeństwie bowiem w dalszym ciągu panuje przekonanie, że jedynym kosztem kredytu są spłacane w ratach odsetki. To prawda, ale poza nimi występuje jeszcze szereg dodatkowych opłat.

  • Prowizja za udzielenie kredytu – w większości firm oraz banków występuje prowizja za udzielenie kredytu. Jej wysokość może być określona kwotowo, lub procentowo od wysokości kredytu. Pobierana będzie w gotówce w momencie podpisania umowy, lub może być skredytowana. Wówczas zostanie dopisana do miesięcznych rat.
  • Ubezpieczenie – to kolejny koszt kredytu, który może być pobierany na takich samych zasadach jak prowizja. Ubezpieczenie ma zapewnić ochronę finansową zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy, w sytuacji kiedy z pewnych powodów, kredytobiorca nie będzie w stanie płacić rat.
  • Opłaty za obsługę przeterminowanych należności – spóźnienie w płatności raty? Klient może zostać o tym poinformowany SMSem, telefonicznie, korespondencyjnie, a także przez pracownika, który odwiedzi nasz dom. Każda z tych czynności będzie dodatkowo płatna. Koszt zostanie doliczony do należnej sumy do spłaty.
  • Aneks do umowy – wydłużenie czasu spłaty, zmniejszenie rat lub inne zmiany wymagające podpisania aneksu do umowy. Tutaj również pojawia się konieczność pokrycia dodatkowych kosztów.