Google

Wymagane dokumenty

Udzielenie pozytywnej decyzji kredytowej4 nigdy nie następuje na podstawie ustnych zapewnień klienta o jego wiarygodności i dużej zdolności kredytowej. Aby pracownik firmy kredytowej mógł to potwierdzić, potrzebne jest dostarczenie wymaganych dokumentów.

  • Dokument tożsamości – to pierwszy i podstawowy dokument. Dokumentem tożsamości powinien być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.
  • Wniosek o kredyt – wypełniony wniosek kredytowy to drugi bardzo ważny dokument, bez którego nie można rozpocząć całego procesu.
  • Zaświadczenie o zarobkach – obowiązuje w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wzór zaświadczenia o zarobkach może być dla każdego banku inny. Należy pamiętać o tym, aby zaświadczenie było przygotowane na odpowiednim formularzu. W przypadku zaświadczenia o zarobkach, warto sprawdzić czy firma kredytowa lub bank pozwala wliczać do zarobków wysokość premii. Pamiętać również należy o tym, że zaświadczenie o zarobkach ma swój termin ważności – najczęściej miesiąc od wydania.
  • KPiR – w przypadku kiedy o kredyt stara się firma, bank może wymagać okazania książki przychodów i rozchodów.
  • PIT za zeszły rok i zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami – kolejne dokumenty o charakterze finansowym, konieczne dla potwierdzenia zdolności kredytowej firmy starającej się o kredyt.
  • Wyciąg z konta bankowego – wymagany zarówno w przypadku osób prywatnych oraz firm. Jest on potwierdzeniem informacji z wcześniejszych dokumentów – zaświadczenia o zarobkach oraz KPiR.