Google

Kredyt dla firm

3Kredyt dla firm to produkt finansowy, adresowany dla przedsiębiorców, będących właścicielami małych, średnich i dużych firm. Na polskim rynku niemal wszystkie banki posiadają w swojej ofercie kredyty firmowe, adresowane zarówno dla startupów, jak i dla dużych zakładów pracy.

Warunki otrzymania kredytu dla firm

Pierwszym i podstawowym warunkiem jest posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Warunek numer dwa, to posiadanie praw do reprezentowania firmy – dotyczy to w szczególności spółek. Pozostałe warunki, które należy spełnić dotyczą dostarczenia dokumentów, oraz zapewnieniu zabezpieczeń dla spłaty wierzytelności. W przypadku kredytu dla firm, konieczne może być udostępnienie instytucji kredytującej książki przychodów i rozchodów, a także przedstawienia zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek za siebie i swoich pracowników. Dodatkowo, w większości firm i banków, aby otrzymać kredyt dla firm działalność musi być zarejestrowana przynajmniej od 12 miesięcy.

Na jaki cel może być wykorzystany kredyt dla firm?

Przeznaczenie kredytu dla firm może, ale nie musi być określone w umowie. Zazwyczaj przedsiębiorcy decydują się przeznaczyć kredyt na zakup towaru, a także inwestycje w rozszerzenie działalności firmy i zyskanie na konkurencyjności. Niektóre firmy kredytujące mogą mieć własne wytyczne, dotyczące wykorzystania pieniędzy z kredytu. Przykładowo, nie mogą one być przeznaczone na bieżące utrzymanie firmy, czyli regulowanie rachunków za prąd, wypłatę pensji dla pracowników, lub reklama.