Google

Kredyt hipoteczny

Budowa domu, zakup mieszkania lub innej 12nieruchomości za gotówkę jest dziś rzadkością. Niewiele osób może sobie pozwolić na to, aby samodzielnie sfinansować tak dużą inwestycję. Dla wszystkich innych przygotowano pomoc finansową, jaką jest kredyt hipoteczny.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredytem hipotecznym nazywamy kredyt o ściśle określonym celu – budowa lub zakup nieruchomości. Pieniądze są wypłacane na rachunek kredytobiorcy, lub bezpośrednio na wskazany rachunek osoby lub firmy sprzedającej lub budującej nieruchomość (deweloper). Wypłata kredytu hipotecznego może nastąpić jednorazowo, lub w transzach. W tym drugim przypadku należy zaznaczyć, że wypłata kolejnej transzy jest uzależniona od tego, czy budowa prowadzona jest zgodnie z harmonogramem prac budowlanych. Przed wypłatą każdej z transz, konieczne jest przeprowadzenie inspekcji przez pracownika firmy kredytującej. To również wiąże się z kosztami.

Zabezpieczenie dla kredytów hipotecznych

Kredytodawca zabezpiecza swoje interesy na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest wpisanie banku lub innej instytucji do hipoteki. W praktyce oznacza to, że w przypadku niewywiązania się ze spłaty wierzytelności, kredytodawca może na drodze prawnej dochodzić swoich pieniędzy poprzez zajęcie nieruchomości, a następnie jej sprzedanie na licytacji. Pozostałe, rzadziej stosowane formy zabezpieczeń to konieczność posiadania żyranta, lub inne zabezpieczenia majątkowe.

Czas spłaty kredytu hipotecznego

Jedną z większych zalet kredytu hipotecznego jest możliwość rozłożenia go nawet na 35 lat. W praktyce oznacza to niższe miesięczne raty. Decydując się na maksymalny czas spłaty kredytu hipotecznego, nie można zapominać o tym jak wysoka będzie suma odsetek od tego zobowiązania.

Wysokość kredytu hipotecznego

W roku 2014, wysokość przyznanego kredytu hipotecznego nie może przekraczać 95% wartości inwestycji. Oznacza to, że brakujące 5% musi z własnych środków zaangażować inwestor. W roku 2015 wartość wskaźnika LTV dla kredytów hipotecznych nie będzie mogła być wyższa niż 90%. Oznacza to że z roku na rok, inwestorzy będą musieli posiadać coraz więcej oszczędności, aby móc myśleć o budowie lub zakupie nieruchomości.