Google

Kredyt konsolidacyjny

Coraz częściej posiadamy kilka kredytów lub pożyczek,10 które wymagają regularnych płatności w różnym czasie. Spłacanie dwóch, trzech, czterech i więcej rat każdego miesiąca jest nie tylko dużym obciążeniem finansowym, ale również kłopotem organizacyjnym. Bardzo łatwo jest się pogubić w swoich zobowiązaniach kredytowych, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę że do uregulowaniu są inne, stałe comiesięczne wydatki. W celu ułatwienia życia kredytobiorcom i zapewnienia im lepszych warunków spłaty, powstał kredyt konsolidacyjny.

Konsolidacja zobowiązań finansowych

Najlepszym wyjaśnieniem kredytu konsolidacyjnego jest połączenie kilku długów w jeden. Firma udzielająca kredytu konsolidacyjnego spłaca długi klienta względem innych wierzycieli, przy jednoczesnym przeliczeniu długu. Następnie klient spłaca dług firmie, która skonsolidowała jego wcześniejsze kredyty. Co to w praktyce oznacza?

  • Kilka rat o różnej wysokości i płaconych w różnych terminach zostaje zamieniona w jedną ratę, płaconą  co miesiąc zawsze tego samego dnia.
  • Zmniejszenie oprocentowania – wcześniejsze kredyty mogły być zaciągane w różnych bankach i różnym czasie, co ma decydujący wpływ na wysokość oprocentowania. Kredyt konsolidacyjny pozwala zmniejszyć to oprocentowanie, co przekłada się na niższe raty, a więc oszczędność dla kredytobiorcy.
  • Możliwość zaciągnięcia nowego kredytu – konsolidacja często sprawia, że dług zmniejsza się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy. Wraz z tym zmniejszeniu ulegają raty, a poprawie zdolność kredytowa. Pozwala to starać się o kolejny kredyt.

Jakie długi mogą być konsolidowane?

Kredyt konsolidacyjny udzielany jest zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. Konsolidowane mogą być zarówno kredyty gotówkowe, samochodowe i hipoteczne, a także kredyty dla firm.